Về PGS. TS. Quyền Huy Ánh


  • Nguyên Trưởng khoa Điện – Điện Tử, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
  • 30 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Cung Cấp Điện, An Toàn Điện, Chuyên đề Cung Cấp Điện,  CAD trong kỹ thuật điện, Giải tích và mô phỏng hệ thống điện.

  • 9 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Thiết kế điện hợp chuẩn và Thiết kế cơ điện chuyên nghiệp tại ĐH Sư phạm Tp HCM và tại các công ty Cơ Điện.
  • Chuyên gia chống sét được cấp chứng nhận đào tạo trong nước (1998) và nước ngoài (năm 2000, 2003 và 2008), tham gia các hội nghị chống sét trong nước và quốc tế

  • Chứng chỉ hành nghề thiết kế công tình (điện năng, điện dân dụng và công nghiệp), số HCM4598/TKCT-QBT do Sở Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh cấp.

  • Ủy viên Hội đồng Khoa học - Hội Điện Lực Tp Hồ Chí Minh.

  • Hội viên Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Tp. Hồ Chí Minh.

  • Thành viên Viện Điện – Điện Tử - Tin Học Tp. Hồ Chí Minh.

  • Nhiều năm là cố vấn kỹ thuật cho các công ty Cơ, Điện, Tự động hóa.

  • Video Clip về PGS.TS. Quyền Huy Ánh, năm 2019.