BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

  • Danh mục nội dung các báo cáo chuyên đề của các công ty dành cho học viên lớp THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN SPKT có thể download theo các đường link bên dưới.

  • Danh mục tài liệu tham khảo của lớp THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN SPKT do GVCC.PGS.TS. Quyền Huy Ánh trực tiếp giảng dạy. Các bạn download ở mục Tài liệu.

  1. Báo cáo về Tủ điện của Công ty Trường Giang, Password: feee.hcmute

2. Báo cáo về Thiết Kế Điện của Công ty TVTK Điện Hiệp Hòa, Password: feee.hcmute

3. Báo cáo tủ phân phối điện của Công ty VietStar, Password: www.quyenhuyanh.com

4. Báo cáo Máy phát điện của Kohler, Password: www.quyenhuyanh.com

5. Báo cáo Thiết bị điện của Siemens, Password: www.quyenhuyanh.com

6. Báo cáo Thiết bị hạ thế của Hãng Siemens, Password: feee.hcmute

7. Báo cáo Hệ thống Điều hòa Trung tâm của Hãng TRANE, Password: feee.hcmute

8. Báo cáo Tiêu chuẩn 60439-1 của Công ty Hải Nam, Password: feee.hcmute

9. Báo cáo BusWay-Group của Group Schneider, Password: www.quyenhuyanh.com

10. Báo cáo Phần mềm DOC và tủ điện của ABB, Password: www.quyenhuyanh.com

11. Báo cáo Kỹ thuật Chiếu sáng của Philips Vietnam, Password: www.quyenhuyanh.com

12. Báo cáo Máy phát điện của DP Consulting, Password: www.quyenhuyanh.com

13. Báo cáo Tủ điện của VietStar 2016, Password: www.quyenhuyanh.com

14. Báo cáo Hệ VRV của TOSHIBA, Password: www.quyenhuyanh.com