BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

2. Báo cáo về Thiết Kế Điện của Công ty TVTK Điện Hiệp Hòa, Password: feee.hcmute

3. Báo cáo tủ phân phối điện của Công ty VietStar, Password: www.quyenhuyanh.com

4. Báo cáo Máy phát điện của Kohler, Password: www.quyenhuyanh.com

5. Báo cáo Thiết bị điện của Siemens, Password: www.quyenhuyanh.com

6. Báo cáo Thiết bị hạ thế của Hãng Siemens, Password: feee.hcmute

7. Báo cáo Hệ thống Điều hòa Trung tâm của Hãng TRANE, Password: feee.hcmute

8. Báo cáo Tiêu chuẩn 60439-1 của Công ty Hải Nam, Password: feee.hcmute

9. Báo cáo BusWay-Group của Group Schneider, Password: www.quyenhuyanh.com

10. Báo cáo Phần mềm DOC và tủ điện của ABB, Password: www.quyenhuyanh.com

11. Báo cáo Kỹ thuật Chiếu sáng của  Philips Vietnam, Password: www.quyenhuyanh.com

12. Báo cáo Máy phát điện của DP Consulting, Password: www.quyenhuyanh.com 

13. Báo cáo Tủ điện của VietStar 2016, Password: www.quyenhuyanh.com 

14. Báo cáo Hệ VRV của TOSHIBA, Password: www.quyenhuyanh.com 

16. Báo cáo Thiết kế Chiếu sáng Văn Phòng, Password: www.quyenhuyanh.com 

17. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 1: Các qui tắc chung trong thiết kế cấp điện

18. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 2: Mạng phân phối trung áp

19. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 3: Thiết bị đóng/cắt, bảo vệ, đo lường phía trung thế

20. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 4.1: Cấp điện ở mạng phân phối điện áp thấp

21. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 4.2: Cấp điện ở mạng phân phối điện áp thấp

22. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 4.3: Cấp điện ở mạng phân phối điện áp thấp

23. Báo cáo về Giải pháp tích hợp nguồn của Siemens, Password: www.quyenhuyanh.com 

24. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 5: Tính toán ngắn mạch

25. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.1: Tổng quan về thiết bị đóng cắt

26. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.2: Cầu chì hạ áp (LV Fuse)

27. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.3: Máy cắt hạ áp (LV CB)

28. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.4: Máy cắt hạ áp chức năng (ELCB, RCBO, RCB,..)

29. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.5: Tủ phân phối điện

30. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 7: Dây và cáp trong mạng hạ áp

31. Bài giảng cung cấp điện - Phần 8: Hệ thống nối đất

32. Bài giảng cung cấp điện - Phần 9: Nâng cao hệ số công suất

33. Bài giảng cung cấp điện - Phần 10: Hệ thống chống sét

34. Bài giảng cung cấp điện - Phần 11: An toàn điện

35. Bài giảng cung cấp điện - Phần 12-1: Kỹ thuật chiếu sáng -Phần 1

36. Bài giảng cung cấp điện - Phần 12-2: Kỹ thuật chiếu sáng -Phần 2

37. Bài giảng An toàn điện - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

38. Bài giảng An toàn điện - Chương 2: Phân tích dòng điện qua người

39. Bài giảng An toàn điện - Chương 3: Hệ thống nối đất

40. Bài giảng An toàn điện - Chương 4: Thiết bị đóng cắt bảo vệ hạ áp

41. Bài giảng An toàn điện - Chương 5: Bảo vệ an toàn cho người

42. Bài giảng An toàn điện - Chương 6: Bảo vệ an toàn cho thiết bị

43. Bài giảng An toàn điện - Chương 7: Bảo vệ chống sét

44. Bài giảng An toàn điện - Chương 8: Công cụ và quản lý an toàn điện

45. Bài giảng An toàn điện - Chương 9: Sơ cứu người bị điện giật

46. Báo cáo về Busway Sivacon-LX của Hãng Siemens

47. Báo cáo về Hệ thống điều hòa chính xác của Hãng Stulz, Password: www.quyenhuyanh.com

48. Bài giảng Máy phát điện dự phòng, Phần 1

49. Bài giảng Máy phát điện dự phòng, Phần 2

50. Bài giảng Máy phát điện dự phòng, Phần 3

51. Bài giảng Phần mềm Thiết kế Chiếu sáng

52. Bài giảng Giải pháp Chiếu sáng Trường học

53. Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Dialux