BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

  • Danh mục nội dung các báo cáo chuyên đề của các công ty dành cho học viên lớp THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN SPKT có thể download theo các đường link bên dưới.

  • Danh mục tài liệu tham khảo của lớp THIẾT KẾ ĐIỆN HỢP CHUẨN SPKT do GVCC.PGS.TS. Quyền Huy Ánh trực tiếp giảng dạy. Các bạn download ở mục Tài liệu.

  1. Báo cáo về Tủ điện của Công ty Trường Giang, Password: feee.hcmute

2. Báo cáo về Thiết Kế Điện của Công ty TVTK Điện Hiệp Hòa, Password: feee.hcmute

3. Báo cáo tủ phân phối điện của Công ty VietStar, Password: www.quyenhuyanh.com

4. Báo cáo Máy phát điện của Kohler, Password: www.quyenhuyanh.com

5. Báo cáo Thiết bị điện của Siemens, Password: www.quyenhuyanh.com

6. Báo cáo Thiết bị hạ thế của Hãng Siemens, Password: feee.hcmute

7. Báo cáo Hệ thống Điều hòa Trung tâm của Hãng TRANE, Password: feee.hcmute

8. Báo cáo Tiêu chuẩn 60439-1 của Công ty Hải Nam, Password: feee.hcmute

9. Báo cáo BusWay-Group của Group Schneider, Password: www.quyenhuyanh.com

10. Báo cáo Phần mềm DOC và tủ điện của ABB, Password: www.quyenhuyanh.com

11. Báo cáo Kỹ thuật Chiếu sáng của Philips Vietnam, Password: www.quyenhuyanh.com

12. Báo cáo Máy phát điện của DP Consulting, Password: www.quyenhuyanh.com

13. Báo cáo Tủ điện của VietStar 2016, Password: www.quyenhuyanh.com

14. Báo cáo Hệ VRV của TOSHIBA, Password: www.quyenhuyanh.com

16. Báo cáo Thiết kế Chiếu sáng Văn Phòng, Password: www.quyenhuyanh.com

17. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 1: Các qui tắc chung trong thiết kế cấp điện

18. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 2: Mạng phân phối trung áp

19. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 3: Thiết bị đóng/cắt, bảo vệ, đo lường phía trung thế

20. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 4.1: Cấp điện ở mạng phân phối điện áp thấp

21. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 4.2: Cấp điện ở mạng phân phối điện áp thấp

22. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 4.3: Cấp điện ở mạng phân phối điện áp thấp

23. Báo cáo về Giải pháp tích hợp nguồn của Siemens, Password: www.quyenhuyanh.com

24. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 5: Tính toán ngắn mạch

25. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.1: Tổng quan về thiết bị đóng cắt

26. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.2: Cầu chì hạ áp (LV Fuse)

27. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.3: Máy cắt hạ áp (LV CB)

28. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.4: Máy cắt hạ áp chức năng (ELCB, RCBO, RCB,..)

29. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.5: Tủ phân phối điện

30. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 7: Dây và cáp trong mạng hạ áp

31. Bài giảng cung cấp điện - Phần 8: Hệ thống nối đất

32. Bài giảng cung cấp điện - Phần 9: Nâng cao hệ số công suất

33. Bài giảng cung cấp điện - Phần 10: Hệ thống chống sét

34. Bài giảng cung cấp điện - Phần 11: An toàn điện

35. Bài giảng cung cấp điện - Phần 12-1: Kỹ thuật chiếu sáng -Phần 1

36. Bài giảng cung cấp điện - Phần 12-2: Kỹ thuật chiếu sáng -Phần 2