BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

2. Báo cáo về Thiết Kế Điện của Công ty TVTK Điện Hiệp Hòa, Password: feee.hcmute

3. Báo cáo tủ phân phối điện của Công ty VietStar, Password: www.quyenhuyanh.com

4. Báo cáo Máy phát điện của Kohler, Password: www.quyenhuyanh.com

5. Báo cáo Thiết bị điện của Siemens, Password: www.quyenhuyanh.com

6. Báo cáo Thiết bị hạ thế của Hãng Siemens, Password: feee.hcmute

7. Báo cáo Hệ thống Điều hòa Trung tâm của Hãng TRANE, Password: feee.hcmute

8. Báo cáo Tiêu chuẩn 60439-1 của Công ty Hải Nam, Password: feee.hcmute

9. Báo cáo BusWay-Group của Group Schneider, Password: www.quyenhuyanh.com

10. Báo cáo Phần mềm DOC và tủ điện của ABB, Password: www.quyenhuyanh.com

11. Báo cáo Kỹ thuật Chiếu sáng của  Philips Vietnam, Password: www.quyenhuyanh.com

12. Báo cáo Máy phát điện của DP Consulting, Password: www.quyenhuyanh.com 

13. Báo cáo Tủ điện của VietStar 2016, Password: www.quyenhuyanh.com 

14. Báo cáo Hệ VRV của TOSHIBA, Password: www.quyenhuyanh.com 

16. Báo cáo Thiết kế Chiếu sáng Văn Phòng, Password: www.quyenhuyanh.com 

17. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 1: Các qui tắc chung trong thiết kế cấp điện

18. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 2: Mạng phân phối trung áp

19. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 3: Thiết bị đóng/cắt, bảo vệ, đo lường phía trung thế

20. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 4.1: Cấp điện ở mạng phân phối điện áp thấp

21. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 4.2: Cấp điện ở mạng phân phối điện áp thấp

22. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 4.3: Cấp điện ở mạng phân phối điện áp thấp

23. Báo cáo về Giải pháp tích hợp nguồn của Siemens, Password: www.quyenhuyanh.com 

24. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 5: Tính toán ngắn mạch

25. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.1: Tổng quan về thiết bị đóng cắt

26. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.2: Cầu chì hạ áp (LV Fuse)

27. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.3: Máy cắt hạ áp (LV CB)

28. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.4: Máy cắt hạ áp chức năng (ELCB, RCBO, RCB,..)

29. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 6.5: Tủ phân phối điện

30. Bài giảng Cung cấp điện - Phần 7: Dây và cáp trong mạng hạ áp

31. Bài giảng cung cấp điện - Phần 8: Hệ thống nối đất

32. Bài giảng cung cấp điện - Phần 9: Nâng cao hệ số công suất

33. Bài giảng cung cấp điện - Phần 10: Hệ thống chống sét

34. Bài giảng cung cấp điện - Phần 11: An toàn điện

35. Bài giảng cung cấp điện - Phần 12-1: Kỹ thuật chiếu sáng -Phần 1

36. Bài giảng cung cấp điện - Phần 12-2: Kỹ thuật chiếu sáng -Phần 2

37. Bài giảng An toàn điện - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

38. Bài giảng An toàn điện - Chương 2: Phân tích dòng điện qua người

39. Bài giảng An toàn điện - Chương 3: Hệ thống nối đất

40. Bài giảng An toàn điện - Chương 4: Thiết bị đóng cắt bảo vệ hạ áp

41. Bài giảng An toàn điện - Chương 5: Bảo vệ an toàn cho người

42. Bài giảng An toàn điện - Chương 6: Bảo vệ an toàn cho thiết bị

43. Bài giảng An toàn điện - Chương 7: Bảo vệ chống sét

44. Bài giảng An toàn điện - Chương 8: Công cụ và quản lý an toàn điện

45. Bài giảng An toàn điện - Chương 9: Sơ cứu người bị điện giật

46. Báo cáo về Busway Sivacon-LX của Hãng Siemens

47. Báo cáo về Hệ thống điều hòa chính xác của Hãng Stulz, Password: www.quyenhuyanh.com

48. Bài giảng Máy phát điện dự phòng, Phần 1

49. Bài giảng Máy phát điện dự phòng, Phần 2

50. Bài giảng Máy phát điện dự phòng, Phần 3

51. Bài giảng Phần mềm Thiết kế Chiếu sáng

52. Bài giảng Giải pháp Chiếu sáng Trường học

53. Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Dialux

54. Bài giảng UPS, Phần 1

55. Bài giảng UPS, Phần 2

56. Bài giảng UPS, Phần 3.

57. Báo cáo Tủ đóng cắt hạ áp, pass: www.quyenhuyanh.com

58. Bài giảng ATS, Phần 1

59. Bài giảng ATS, Phần 2

60. Báo cáo Hệ thống điều hòa không khí của hãng Trane