Chương trình Đào Tạo

 1. Thiết kế điện hợp chuẩn SPKT (Download)

 2. Thiết kế cơ điện chuyên nghiệp (Download)

 3. Sử dụng Revit MEP triển khai vẽ Shop Drawing hệ thống M&E (Download)

 4. Giám sát thi công điện công trình (Download)

 5. Quản lý và vận hành hệ thống điện công nghiệp (Download)

 6. Bồi dưỡng kiến thức điện lực (Download)

 7. Các chuyên đề:

 • Kỹ thuật an toàn điện (Download)

 • Hệ thống chống sét hiện đại (Download)

 • Thiết kế hệ thống nối đất hiện đại (Download)

 • Thiết kế hệ thống điện nhẹ (Download)

 • Hệ thống báo cháy và chữa cháy (Download)

 • Thiết kế lắp đặt điện theo các tiêu chuẩn hiện hành (Download)

 • Thiết kế hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp (Download)

 • Quản lý và vận hành hệ thống điện công nghiệp (Download)

 • Các chuyên đề theo yêu cầu của Doanh nghiệp