Liên Hệ

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Địa Chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện Thoại: 091 375 5035 - HOTCALL: 090 737 81 42.

Email: anhspkt@yahoo.com, hcmute.feee@gmail.com

Website: http://feee.hcmute.edu.vn/

Facebook: http://www.facebook.com/feee.hcmute